Национална среща
на главните архитекти и експертите по
устройствено планиране от общините

За събитието

За нас е удоволствие да Ви информираме, че от 24 до 26 април 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“, организират в гр. Велинград XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините.

Целта на Срещата е в дискусионен формат общинските експерти да обменят опит и практика помежду си и с представителите на централната власт, както и да обсъдят идеи и предложения за по-ефективни решения в областта на устройственото планиране, инвестиционния процес и благоустрояването на населените места.

Традиционно в събитието се включват широк кръг представители от общините: главни архитекти, ресорни заместник-кметове, експерти по устройствено планиране и управление на общинската собственост, общински съветници от ресорните комисии, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Акцентите в програмата на Срещата са съобразени с предложенията на включилите се в предварително проведено сред общините проучване и включва следните теми:

 • взаимодействието между МРРБ, ДНСК и общините;
 • актуални промени в законодателството и необходими изменения;
 • дигитализацията на инвестиционния процес по изпълнявани проекти от МРРБ;
 • законодателни инициативи за облекчаване на административната тежест и предоставяне на услуги по електронен път;
 • подобряване процесите по опазване на недвижимото културно наследство чрез изменения в ЗКН
 • работа с кадастрална карта и регистри; вътрешни електронни административни услуги, достъп до КАИС и др.;
 • практиката на ВАС по прилагане на законодателството в сферата на устройственото планиране;
 • добри практики.

Покани за участие в Срещата ще бъдат изпратени до представители на ПК по регионално политика, благоустройство и местно самоуправление в 49-то Народно събрание, МРРБ, МК и НИНКН, АГКК, ДНСК, КАБ и ВАС. 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

април 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
  Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 1/3
 • 25
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 2/3
 • 26
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 3/3
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5