Национална среща
на главните архитекти и експертите по
устройствено планиране от общините

За събитието

От 17 до 19 април 2019 г. ще се проведе Осмата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на Столична община, която се кандидатира и бе избрана за домакин.

Генерален спонсор на Събитието е ЗГП – Заводи за горещо поцинковане.

В събитието се включват широк кръг представители на експертите по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, заместник-кметове, общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети.

Целта на този основен експертен форум от годишния календар на събитията на Националното сдружение на общините в Република България е да се очертаят и подложат на дискусия наболелите проблеми от ежедневната работа на общинските експерти и в конструктивен диалог с представители на Централната власт и институциите, имащи отношение към тяхната работа, да се потърсят възможните работещи решения по повдигнатите казуси.

В програмата от Срещата е предвидено да бъдат дискутирани и основни стъпки и правила за успешното провеждане на публично обсъждане. Ще бъде разгледана и темата, свързана с ползите от внедряването на ГИС в общините, а също така и промените в ЗУТ – за кого се намалява и за кого се увеличава административната тежест?

Във втория ден ще обърнем внимание на нарастващата нужда на аудиторията да дискутира директно и открито важните въпроси и предизвикателства пред подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор.

Програмата в рамките на третия ден предвижда да се обсъжда АПК за архитекти - отговорности, ангажименти и санкции, свързани с прилагане на ЗУТ и практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ.

Неизменна част от събитието е и превърналото се в традиция представяне на общината-домакин с организирано посещение на архитектурни и културни обекти на Столична община.

Поканени за участие ще бъдат народни представители и експерти от ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, 44-то Народно събрание; представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, ВАС, представители на КЕВР и др.

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

април 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5