Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А    П Р О Г Р А М А

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата гости и говорители

ПЪРВИ ДЕН 17 април (сряда)
13.00-14.00

Регистрация на участниците. Кафе пауза за „Добре дошли“ и настаняване. 

14.00-15.00

Дискусионен форум: Подобряване и благоустрояване на жизнената среда – мястото и ролята на бизнеса:

Модерни и екологични решения от ЗЕМЕЛРОК за съвременна градска среда

 

Представител на Semmelrock Stein + Design

15.00-15.30

Откриване на Срещата

 

 • Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична Община
 • Стоян Павлов, ЗГП – Заводи за горещо поцинковане - Генерален спонсор на Срещата
15.30-16.15

Практиката на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии - Визия за София

 

арх. Любомир Георгиев, директор на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“

 

Възможности за финансиране на проекти за изпълнение на стратегическите цели на общините. Изменения на ИПГВР и преходът към новите планови документи

 

Надя Данкинова, представляващ Фонд за устойчиви градове

16.15-16.45 Кафе пауза 
16.45-18.00

Основни стъпки и правила за успешното провеждане на обществено обсъждане

 

Славея Христова, изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист"

19.00 Вечеря 
ВТОРИ ДЕН 18 април (четвъртък)

09.30-12.00

Дискусия „на терен“: Организирано посещение на архитектурни и културни обекти на Столична община
12.00-13.00 Обяд
13.00-15.00

Дискусионен форум 1:

 

Промените в ЗУТ – за кого се намалява и за кого се увеличава административната тежест?

 

С участието на: народни представители и експерти от ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, 44-то Народно събрание; представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на УС на КАБ; арх. Мартин Христов, зам.-председател на УС на КАБ; арх. Георги Бакалов, председател на САБ, арх. Лидия Лазарова, председател на Обединение Сдружени Софийски архитекти; представители на КЕВР

15.00-15.30 Обща снимка на участниците. Кафе пауза
15.30-17.30

Дискусионен форум 2:

 

 • Подобряване на контрола върху строителството и взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор

С участието на:

 • арх. Иван Несторов, началник ДНСК;
 • арх. Петър Духлински, заместник-началник ДНСК;
 • инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК),
 • инж. Емил Тодоров, зам.-председател на УС на БААИК,
 • инж. Светлана Гюрджеклиева, зам.-председател на УС на БААИК,
 • арх. Богдана Панайотова, член на УС на БААИК

 

 • Актуални въпроси и казуси свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции. Ползи от внедряване на ГИС в общините

С участието на:

 • инж. Весела Тодорова, главен секретар на АККК;
 • инж. Румен Янков, директор дирекция "Геодезия, картография и кадастър", АГКК
19.30 Официална вечеря
ТРЕТИ ДЕН 19 април (петък)

09.30-11.00

Дискусионен форум 4:

 

 • АПК за архитекти - отговорности, ангажименти и санкции, свързани с прилагане на ЗУТ
 • Практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ

Галина Солакова, съдия във ВАС

11.00-11.30  Кафе пауза
11.30-12.30

Дискусионен форум 4 (продължение)

 

Галина Солакова, съдия във ВАС

12.30    Закриване на Срещата 

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

април 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5