Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А    П Р О Г Р А М А

24-26 април 2024 г., гр. Велинград, хотел „Санте“

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата гости и институции

ПЪРВИ ДЕН - 24 АПРИЛ 2024 г. (сряда)
13.00-14.30 Регистрация на участниците. Обяд
14.30-14.50 Откриване на Срещата 
14.50-17.30 Форум за представяне на добри практики и дискусия „на терен“ (организирано посещение на архитектурни и културни обекти на община Велинград)
19.30 Вечеря
ВТОРИ ДЕН – 25 АПРИЛ 2024 г. (четвъртък)
09.30-11.00 Дискусионен форум 1
  - Камара на архитектите в България - експертни предложения за реформиране на законодателството на архитектурно-строителния сектор
  С участието на: представители на КАБ  
11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.30 Дискусионен форум 2
  - Взаимодействието между МРРБ, ДНСК и общините 
  - Дигитализацията на инвестиционния процес по изпълнявани проекти от МРРБ 
  С участието на: представители на МРРБ и ДНСК
13.30-14.30 Обяд
14.30-15.45 Дискусионен форум 3
  - Законодателни инициативи за облекчаване на административната тежест и предоставяне на услуги по електронен път
  - Подобряване процесите по опазване на недвижимото културно наследство чрез изменения в Закона за културното наследство
  С участието на: народни представители от ПК по регионално политика, благоустройство и местно самоуправление; представители на Министерство на културата, НИНКН и МРРБ
15.45-16.15 Обща снимка на участниците. Кафе пауза
16.15-17.30 Дискусионен форум 4
  - Работа с кадастрална карта и регистри (вътрешни електронни административни услуги, достъп до КАИС, отстраняване на явни фактически грешки в КККР и др.)
  С участието на: представители на АГКК
20.00 Вечеря
ТРЕТИ ДЕН – 26 АПРИЛ 2024 г. (петък)
09.30-11.30 Дискусионен форум 5
  - Практиката на ВАС по прилагане на законодателството в сферата на устройственото планиране и разрешаване на строителството
  С участието на: Галина Солакова, съдия във ВАС


 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30