НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

При заявяване на Вашето участие в XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която ще се проведе от 24 до 26 април 2024 г. в гр. Велинград, хотел „Сантѐ“, молим да имате предвид следната информация:

Регистрацията за участие е само on-line на https://forms.gle/4YSTSswtmj5FYspQ6 ще бъде отворена до 18 април (четвъртък)

Всички сесии от програмата на Срещата и празничната вечеря ще се проведат в хотел „Сантѐ“.

За участие в Срещата се заплаща такса, която включва: организационни разходи (зали, техника, гости и др.); участие във всички форуми включени в програмата; конферентни материали; изхранване (2 обяда, 2 вечери, едната от които празнична, кафе-паузи) и при желание – резервация за 2 нощувки със закуски в единична или двойна стая (на 24 и 25 април) в хотел „Сантѐ“.

Според избора на участие и вида на настаняването, таксата е както следва:

Вариант на участие

Размер на таксата

Без нощувка

430 лева

С включена нощувка

  Самостоятелно
настаняване
Двойно настаняване 
(на човек)

895 лева

645 лева

Включена нощувка с двойно настаняване е възможна, само ако посочите участника, с когото желаете да бъдете настанен/а.

Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в Заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 730 лева, която включва: 2 нощувки в единична стая с включени закуски, 2 обяда и 2 вечери (без кафе паузи).

Всички посочени суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:

НСОРБ-Актив ЕООД

KBC Банк България ЕАД;

IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF

При превеждане на таксите за участие в платежно то нареждане, моля да посочвате името на общината, от чието име се превежда. В случай, че таксата се превежда от второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или общинско предприятие в платежното нареждане вписвайте номера по БУЛСТАТ.

Краен срок за превеждане на таксите е до 3 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 18 април (четвъртък) 2024 г. След тази дата неплатените заявки за участие/резервации ще бъдат анулирани.

Предвид авансовите плащания към хотелите, при отказ от участие до 19 април се възстановява 50% от заплатената сума. При отказ от участие след 19 април 2024 г. такси не се възстановяват.

Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат изпратени на посочените от участниците мейли.

 

За въпроси и уточнения по регистрацията:

Георги Колев, експерт „Събития“,

тел. 02/9434 467, 0882 037 751, e-mail: g.kolev@namrb.org

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я