НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми госпожи и господа,

при заявяване на Вашето участие в Събитието, Ви молим да вземете предвид следната информация:

Заявяването за участие се извършва само он-лайн, с краен срок 11 април 2019 г. (четвъртък), в секцията "Регистрация"

За участие в Срещата се заплаща такса участие, която включва: организационни разходи (зали, техника, гости и др.); участие във всички форуми, включени в програмата; конферентни материали; изхранване (обяд, 2 вечери, едната от които официална, кафе-паузи); при желание – 2 нощувки (на 17 и 18 април) в единична или двойна стая.

Част от разходите по организацията и провеждането на Срещата ще бъдат финансирани по проект на НСОРБ, а доплащането за всеки от участниците е както следва:  

Без нощувка 220 лева    
Участие с нощувка
Единична стая Двойна стая (на човек)
Икономична стая 315 лева Икономична стая 285 лева
Бизнес стая 375 лева Бизнес стая 305 лева

Настаняване в двойна стая е възможно само, ако посочите участника, с когото желаете да бъдете настанен/а.

Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 385 лева  за настаняване в единична стая с включено изхранване като това на участниците (без кафе-паузи).

Таксите са с включени 20% ДДС и се заплащат по банков път на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, София, Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF - НСОРБ–Актив ЕООД
 

Краен срок за превеждане на сумите е до 5 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 12 април 2019 г. (петък). При превеждане на таксите за участие в платежното нареждане моля да посочите името на общината, от чието име се превежда сумата. При отказ от участие до 15 април се възстановяват 50 % от таксата. При отказ от участие след тази дата не се възстановява такса участие.

Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците на 17 април 2019 г.

За въпроси и уточнения по регистрацията за участие: g.kolev@namrb.org, тел. 02/943 44 67(68)